Pojištění cestovní kanceláře

Cestovní kancelář je pojištěna. Na základě toho vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy by cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
a) neposkytla  zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b) nevrátila zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátila zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

Certifikát zde.