Wifi

Kvalita wifi připojení v penzionech a hotelích je závislá na místních podmínkách. I přes maximální snahu majitelů těchto zařízení může docházet k výpadkům. Nefunkční wifi připojení nemůže být důvodem k reklamaci.