Plná moc k vycestování s dítětem

Na základě Vašich dotazů, jsme pro Vás zjistili požadované informace a přikládáme oficiální vyjádření ministerstava zahraničních věcí a asociace českých cestovních kanceláří a agentur k vycestování s dětmi:

 

Zde najdete informace z Velvyslanectví ČR v Řecku:http://www.mzv.cz/athens/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt_v_recku/cestovani_deti_do_recka_bez_doprovodu.html
A zde vyjádření Ministerstva zahraničních věcí ČR:http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/faq/pisemny_souhlas_rodicu.html
 
Rovněž tak Velvyslanectví Řecka v ČR nám sdělilo, že oficiálně není žádný takový dokument pro cestu do Řecka požadován, avšak i podle MZV je doporučován, jelikož usnadní řešení případných problematických situací, například v případě hospitalizace dítěte v nemocnici, při úrazech nebo jiných závažných událostech, kdy prarodiče budou moci prokázat, že k nim dítě patří a je jim svěřeno k opatrování. Měl by být v cizím jazyce a s úředně ověřeným podpisem.