Obsah ceny zájezdu

Cena všech zájezdů obsahuje:

leteckou přepravu s Smartwings a.s. a dalších přepravců (týká se leteckých a kombinovaných zájezdů, dále jen TVS), letištní a bezpečností taxy + kurzový příplatek ve výši 0 Kč, který byl kalkulován na základě průměrného kurzu Kč/USD za období červen – září 2021 + cestovní pojištění léčebných výloh* viz článek „cestovní pojištění“, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), deck na trajektu (týká se všech zájezdů, kde je přeprava trajektem), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb.

Váhový limit pro odbavené zavazadlo je stanoven na 23 kg + 8kg příruční zavazadlo. Toto neplatí pro destinaci Kythira, kde je váhový limit pro odbavené zavazadlo 15Kg + 8kg příruční zavazadlo.

Naši delegáti jsou vám k dispozici jak na mobilních telefonech, tak i v úředních hodinách na většině ubytování. Časy schůzek jsou vždy uvedeny na nástěnce. U vybraných destinací je v případě nutnosti zastihnete pouze na jejich telefonních číslech. Více informací v CK.

* při zakoupenín zájezdu do 31.1.2022

Kurzový příplatek ve výši 0 Kč byl kalkulován na základě průměrného kurzu Kč/USD za období červen – září 2021 a je zahrnut v ceně zájezdu.

Použitý kurz pro stanovení ceny zájezdu je 25,31 Kč/€ a 21,819 Kč/USD ze dne 1.10.2021

Palivový příplatek se řídí cenou ropy na světových trzích a kurzem koruny. V době kalkulace cen (září 2021) byl na základě průměrné ceny ropy a kurzu koruny za měsíce červen až září 2021, palivový příplatek stanoven na 100 Kč. Případný rozdíl bude doúčtován při doplatku zájezdu. Palivový příplatek můžete uhradit spolu s doplatkem zájezdu. Výše palivového příplatku bude uvedena v informacích k odletu, na našich webových stránkách nebo vám ji sdělíme na požádání.