Informace k trajektům

V případě, že Vaše dovolená je v místě, kam je zajištěn transfer i trajektem (lodí), je nutné počítat s tím, že lodní řád nemusí navazovat na letový řád a může vzniknout čekání v přístavu na lodní spojení popřípadě čekání na letišti. 

V případě, že letový řád na ostrov, kde přistává Váš let a aktuální lodní řád neumožní návazné spojení na ostrov, kde máte zajištěn pobyt v ten samý den, případně pokud došlo ke zpoždění letu, nebo by povětrnostní podmínky nedovolily využít lodní dopravu (trajekt), bude zajištěn první nebo poslední nocleh na ostrově, z kterého se odlétá a to v dostupném ubytování podobné kategorie.