Řecko, Korfu, Albánie

Výlet Albánie

Obrázky

Informace

Navštivte opravdový skvost UNESCA – Butrint, pravděpodobně nejvýznamnější památky na albánském území; od roku 1992 zapsané na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Město založili údajně potomci padlé Troji. Vzkvétalo v době, kdy ho ovládali Řekové, následně zde vládli Římané a Byzantinci. V areálu můžete spatřit pozůstatky lázní, chrámu, baziliki, baptisteria, amfiteátru ze 3. stol. př. n. l., který pojmul 1500 diváků. Obranu zajišťovaly již od starověku pevnostní zdi, doplněné mnohem později Benátčany.